Műszaki ellenőrzés

Műszaki ellenőrzés


A műszaki ellenőrzés egy komplex mérnöki feladat, a megbízott építési műszaki ellenőr a kész tervek vagy az építtető által megkötött vállalkozói szerződés alapján, ellátja az építkezés szakmai felügyeletét. Műszaki ellenőrt csak írásos megbízási szerződéssel lehet megbízni. A megbízó, minden esetben az építtető.

A műszaki ellenőr felügyelete magába foglalja az előírások betartásának, az elszámolások, s az építési nyilvántartás vezetésének ellenőrzését is. Az ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység elejétől végéig az építtető helyszíni képviselője, az ő érdekében jogosult ellenőrizni a jogszabályok, hatósági előírások, különböző szabványok betartását és a kivitelezési dokumentációt.

Minden, a terv vagy a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló körülményről, illetve az ellenőrzés során tapasztalt hiányosság, vagy hiba esetén a műszaki ellenőr haladéktalanul köteles értesíteni az építtetőt.

Mikor kötelező megbízni építési műszaki ellenőrt?

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha

 • az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
 • az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy
 • ha építtetői fedezetkezelő működik közre.

A műszaki ellenőr feladata

Az építtető helyszíni képviselőjeként – ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg – az építési műszaki ellenőr feladata, de az építtető felel:

 • a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő, jogszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek meglétéért, az ezzel kapcsolatos változások bejelentéséért,
 • az építési munkaterület átadásáért,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért,

Az építési műszaki ellenőr kivitelezési kódex 191/2009. (IX. 15.) számú Kormány rendelet szerinti további feladatai:

 • az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 • a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 • a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
 • az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
 • egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
 • a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
 • az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
 • műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
 • műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
 • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
 • teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, rögzítése az elektronikus építési naplóban.

Miért bízzon meg minket a műszaki feladatok ellátásával?

Az építtetők, beruházók számára fontos, hogy megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőrt bízzanak meg a kivitelező szakmai ellenőrzésével. Műszaki ellenőr megbízása – a jogszabályban megfogalmazott kötelező eseteken túl is – megnyugtató az építtető számára, hiszen garantálja, hogy a vállalkozói szerződésben foglalt munkafolyamatok és építőanyagok, a vállalt minőségben és időre készülnek el.

A műszaki ellenőr az építtető érdekében jár el, így biztos lehet megbízója, hogy anyagi és minőségi elvárásai teljesülnek a kivitelezés során.

Ha Ön építtetőként, beruházóként cégünket bízza meg a műszaki ellenőri feladatok betöltésével, biztos lehet benne, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megbízhatóan, precízen, szakmailag kifogástalanul fogjuk ellenőrizni az építési munkafolyamatokat.

Íratkozzon fel hírlevelünkre!


Kövessen Minket a Facebookon