Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése


Jogszabályban rögzített feltételek esetén kötelező kivitelezési tervdokumentáció készítése. Mivel a háziorvosi orvosi rendelők, fogorvosi rendelők közhasználatú épületnek, épületrésznek minősülnek, így ilyen célú beruházásoknál kötelező a kiviteli terv elkészítése (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet). Az építésügyi hatóság engedélyéhez vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételi eljárásához kötött építési tevékenység csak az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kivitelezési tervdokumentáció birtokában folytatható, ha a tervdokumentációt a jogszabály kötelezővé teszi.

A kivitelezési tervdokumentáció tartalma

Az orvosi rendelőt építettő, vagy átalakító számára is előnyös, ha van egy részletes és alapos megfelelő szakmaisággal elkészített kiviteli terv, hiszen attól eltérni a jogszabály szerint tilos. Így számonkérhetővé válik a megbízott kivitelező a pontos anyagmegjelölések és mennyiségi kiírások megvalósulását illetően. Ha egy épület kiviteli tervdokumentáció alapján épül, vagy úgy zajlik egy komolyabb átalakítás, az építtető biztos lehet benne, hogy a munkafolyamatok pontosak, precízek lesznek az anyaghasználat pedig a kiviteli tervnek megfelelően történik. Így elkerülhetőek az időbeni csúszások is és az építkezéssel kapcsolatos bosszúságok.

A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait.  Közhasználatú rendeltetési egységet, építményrészt tartalmazó építmények esetében mind a helyszínrajzon, mind az egyes tervlapokon méretadatok megadásával ábrázolni kell a mozgásukban korlátozottak akadálymentes és biztonságos közlekedését biztosító megoldásokat a telek közterületi csatlakozásától az építmény megközelítéséig (bejáratáig).

A kiviteli terv munkarészei:

A kivitelezési tervdokumentációnak nem minden esetben kell minden munkarészt tartalmazni.

  • Építészeti munkarész: Tartalmazza az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli – alaprajzi – szintbeli) elrendezését és homlokzati rendszerét, valamint összehangolja és a megvalósíthatóság, gazdaságosság és összeegyeztethetőség alapján egységes keretbe foglalja a szakági kiviteli tervezés során kialakított megoldásokat, szerkezeteket, technológiákat. A munkarész a kivitelezéshez szükséges mértékben bemutatja az összes építményrész, szerkezeti elem, beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, az építőmesteri, szakipari, épületasztalos, lakatos és egyéb feladatok műszaki megoldásait, az építmény épületszerkezeti-csomóponti részleteit.
  • Tartószerkezeti munkarész: A tartószerkezet (teherhordó szerkezet) olyan építményszerkezet, szerkezeti elem, amelynek feladata az erőhatások felvétele és továbbítása (pl. a talajra). A tartószerkezet az építmény „erőtani vázát” alkotja, ezért erőtani (statikai) tervezéssel az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a várható és az előírt rendkívüli hatások (terhek), és a geotechnikai hatások következtében állékonyságvesztés és törés, valamint a megengedett mértéket meghaladó mértékű elmozdulás, repedés, folyás, rezgés ne keletkezzék.
  • Épületgépészeti munkarész:Az épületgépészeti kivitelezési terv tartalmazza a fűtés – hűtési. vízellátási, csatornázási, légtechnikai, tűzivíz ellátási és egyéb az orvosi technológiai berendezések kiszolgálásához szükséges gépészeti kapcsolatok terveit az épületfelügyeleti rendszer terveivel együtt, amennyiben erre is igény van.
  • Épületvillamossági munkarész: Az épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza mindazon villamosenergia-ellátási, erőátviteli, világítási, mérési, vezérlési, szabályozási, gyengeáramú (informatikai, épületautomatikai, tűzvédelmi, hangosítási,,internet, vagyonvédelmi stb.) villámvédelmi, érintés(hiba)védelmi, földelési, zavarvédelmi, EMC villamos terveket, amelyek az építmény, épület megvalósításához szükségesek.
  • Tűzvédelmi munkarész
  • Üzemeléstechnológiai munkarész: Egyes építménytípusoknál az építmény vagy egy részének működése, környezetre gyakorolt hatása okán technológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi technológiai stb.) terv elkészítése válhat szükségessé, amely az építményre jellemző egyedi folyamatok működését írja le.
  • Környezetvédelmi munkarész:  Az építkezés környezetre gyakorolt hatásait mutatja be, különösen a levegőtisztaság-védelem, a víz- és földvédelem, a hulladékgazdálkodás, a zaj- és rezgésvédelem, az élővilág és természetvédelem, a megújuló energiaforrások használata és egyéb munkarészekkel, amely szöveges, rajzi formában készül, a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai alapján.
  • Műemlékvédelmi munkarész
  • Részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással.
  • Építésszervezési munkarész

Cégünk vállalja Megbízóink számára teljes kivitelezési tervdokumentáció elkészítését fogorvosi rendelők, háziorvosi rendelők építése, kialakítása, átépítése esetén. Ha ilyen beruházáson gondolkodik, bátran válasszon minket, hiszen több évtizedes tapasztalatunk, a szektorban szerzett referenciáink biztosítják arról, hogy minőségi, pontos, precíz, a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezési tervdokumentációt készítünk Önnek!

 

Íratkozzon fel hírlevelünkre!


Kövessen Minket a Facebookon