Engedélyeztetés

Engedélyeztetés


Amennyiben orvosi rendelő, fogorvosi rendelő építését tervezi, vagy meglévő épületben, épületrészben szeretné kialakítani egészségügyi szolgáltatásának rendelőjét, cégünk segítséget tud nyújtani az engedélyeztetési eljárás folyamatában.

A ma hatályos jogszabályok szerint a telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához az építésügyi hatóság engedélye szükséges. Így, ha Ön rendelő kialakítását, építését tervezi,érdemes a folyamat legkorábbi állomásánál, – már az elképzelés megfogalmazásakor – szakember segítségét igénybe venni. Az elképzelés megvalósulásának sikerét jelentősen befolyásolja, hogy az építtető, beruházást tervező szakmailag tapasztalt és megfelelő referenciákkal bíró szakembert kér-e fel az engedélyeztetési eljárás lefolytatásához.

Az egyes engedélyezési eljárásokhoz benyújtandó munkarészek a jogszabály (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) szerint:

Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén az építési engedélyezési dokumentációnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a tervező által készített helyszínrajzot,
 • tereprendezési tervet a telek természetes terepszintjének építésügyi hatósági engedély-köteles megváltoztatása esetén,
 • alaprajzot a tervezett építmény valamennyi eltérő szintjéről, a méretaránynak megfelelő műszaki tartalommal.
 • metszeteket a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvéve,
 • homlokzati terveket az építmény minden nézetéről,
 • az építési engedélyhez kötött támfalak, terepbiztosítási építmények és kerítések terveit,
 • műszaki leírást.

Helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása esetén az építési engedélyezési dokumentációnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a tervező által készített helyszínrajzot a meglévő építmény befoglaló tömegét megváltoztató esetekben,
 • alaprajzot (alaprajzokat) a meglévő építmény jellemző, de legalább az átalakítani szánt, valamint az  alatti-fölötti építményszintjeiről,
 • alaprajzot (alaprajzokat) az építmény átalakított építményszintjeiről,
 • homlokzati tervet (terveket) és fotódokumentációt a meglévő építmény megjelenése szempontjából meghatározó nézeteiről,
 • homlokzati tervet (terveket) az átalakított homlokzatról (homlokzatokról),
 • metszetet (metszeteket) a meglévő építmény szintszáma szempontjából meghatározó helyen (helyeken), a befoglaló méretre jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal,
 • szintszám-, belmagasság- vagy tetőforma-változtatást eredményező átalakítás esetén metszetet (metszeteket) a tervezett állapotról a változtatás szempontjából meghatározó helyen (helyeken), a változásra jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal,
 • műszaki leírást,
 • egy évnél nem régebbi szakértői véleményeket:
 • az időtávlatban változó teljesítmény-jellemzőjű szerkezeteket tartalmazó (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton) épületszerkezetekről, és
 • a 80 évesnél idősebb építmények tartószerkezeteiről.

Mikor érdemes elvi építési engedélyezés iránti kérelmet benyújtani?

Ha Ön egy épület, épületrész, ingatlan megvásárlását tervezi rendelő kialakítása céljából, érdemes lehet még az adásvétel létrejötte előtt egy ilyen engedély beszerzése, annak érdekében, hogy kiderüljön a jogszabályok, helyi rendelkezések lehetővé teszik a kívánt létesítmény elkészültét és funkciójának megfelelő működését.

Fentiek tudatában, már az ingatlan adásvétel tervezése előtt érdemes építész szakembert bevonni a megfelelő épület, épületrész kiválasztása érdekében, illetve a kiválasztott épület szemrevételezése és műszaki adottságainak, építészeti lehetőségeinek vizsgálata céljából.

Cégünk segítséget tud nyújtani orvosi rendelők, fogorvosi rendelők ETDR-en keresztüli engedélyeztetési eljárásában, Megbízónk kérésére egészen a használatba vételi engedélyig végigkövetjük a folyamatot folyamatosan a megnyitásától kezdve vezetjük illetve ellenőrizzük az –e-naplót. Ne bízza a véletlenre rendelőjének engedélyezési folyamatát válasszon professzionális megoldást!

Íratkozzon fel hírlevelünkre!


Kövessen Minket a Facebookon